Historisk satsing? Bare en politisk bløff, Kjetil Stormark, aldrimer.no

Regjeringen hevder at forslaget til forsvarsbudsjett for 2017 er starten på et historisk løft. Foreløpig fremstår påstanden som en råfrekk, politisk bløff.

Da finansminister Siv Jensen gikk på Stortingets talerstol klokken 10 torsdag formiddag for å legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett, var det sannhetens øyeblikk for den varslede forsvarssatsingen til regjeringen. Hvor mange kroner ville regjeringen legge på bordet i år 1 av et varslet løp de neste 20 årene?…

Det som dermed kan se ut som en stor satsing er i realiteten ikke det. Tallene er skrudd sammen for å forsøke å lure mediene og velgere. Driftsbudsjettene i Forsvaret blir – med noen ytterst få unntak – strupet hardere og hardere, år for år. Forsvarets operative evne synker ytterligere i 2017. Det har den gjort hver eneste år de siste årene og i hele Erna Solbergs regjeringstid. Og DET, det er en ganske annen virkelighet enn det stadige snakket fra regjeringen om at den gjennomfører et historisk, forsvarspolitisk løft. Samtidig haster det å få reetablert en troverdig forsvarsevne. Men regjeringen beveger seg i helt feil retning, samtidig som den forsøker å bløffe om at den satser og at alt blir så mye bedre. Läs artikel