Her øver amerikanske og britiske styrker rett utenfor Norges kyst, nrk.no

Det amerikanske og det britiske sjøforsvaret øver i storskala langs norskekysten, uten at Norge er involvert. Øvelsen signaliserer militær fleksibilitet, mener forsker.[…]

– Slike operasjoner handler ofte om å vise at det aktuelle området er internasjonalt farvann, og for å vise tilstedeværelse, sier Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). […]

Nå sier Forsvarsministeren følgende i en e-post til NRK;

– Vi ønsker at norske styrker skal delta i denne typen aktivitet når den foregår utenfor Norge og det for øvrig er hensiktsmessig. Denne gangen ble det ikke prioritert.

– Den maritime aktiviteten som pågår er et uttrykk for stormaktsrivalisering, og amerikanerne og britene har kommunisert åpent med russerne om at seilasen er en understreking av «freedom of navigation», som også gjelder i nord, sier forsvarsministeren. Läs artikel