Hemvärnssoldater kan flyttas till Norrland, aftonbladet.se

Många glesbefolkade områden i Sverige har svårt att få ihop en hemvärnsbataljon – samtidigt som ovanligt många söker sig till hemvärnet till följd av Ukrainakriget.

Nu kan hemvärnet bli mindre av värn av hembygden, när Försvarsmakten utreder om hemvärnssoldater kan flyttas i landet för att lösa problemet.

Medan kriget pågår i Ukraina kämpar hemvärnet för fullt med att hantera antalet ansökningar, som ökat kraftigt. Under våren ansökte över 27 000 personer till hemvärnsförbanden, vilket är lika många som under tio normalår.

– Det är det oroliga omvärldsläget och läget i Ukraina. Man vill göra en insats för Sverige, säger Peter Öberg, avdelningschef för rikshemvärnsavdelningen.

Det stora antalet sökande har enligt Försvarsmakten varit en utmaning.

– Att omhänderta så många ansökningar på så här kort tid, och bemöta dem på ett professionellt sätt, är en både logistisk och en administrativ utmaning för oss. Dels handlar det om att kontakta alla personer och kolla vad de har för kompetenser, dels att hitta rätt befattning hos oss.

Med anledning av det stora söktrycket kollar försvaret på om det är möjligt att soldater som bor i storstadsregioner inställer sig på orter längre bort. Detta gäller särskilt områden som är glesbefolkade, exempelvis Norrlands inland. Läs artikel