Hemvärnet i stor internationell övning, hemvarnet.se

De senaste två veckorna har den multinationella stabsövningen CJSE (Combined Joint Staff Exercise) pågått i Enköping, Uppsala och Karlskrona. Över 1200 personer från 24 nationer har samarbetat över nationsgränserna. På plats fanns även Hemvärnet med frivillig personal.
CJSE genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan, men även med andra civila aktörer. Ansvaret för planeringen ligger hos Ledningsstridsskolan (LedSS) på Ledningsregementet. För att övningen ska kunna genomföras krävs olika kompetenser, allt från logistikpersonal till tekniker, därför är det väldigt viktigt med frivillig personal. Under övningen anställdes 76 personer som till största delen kommer från Hemvärnet men även från andra organisationer med avtal med Försvarsmakten…
Målet med övningen är att förbereda individer för att vara en del av en multinationell stab och förbereda dem för de utmaningar som internationella krishanteringsoperationer kan föra med sig.För Sverige är deltagandet i CJSE ett led i att utveckla ledningsförmågan på både lägre och högre taktisk och operativ nivå. Chefer och stabsmedlemmar övas i olika stabsarbetsmetoder och processer. Det är många erfarna deltagare på plats med bland annat erfarenheter från NATO-ledda insatser och även andra värdefulla kunskaper. Läs artikel