Här övar Försvarsmakten och Hemvärnet på att minera Höganäs hamn, svt.se

Just nu samlas soldater från Försvarsmakten och Hemvärnet i nordvästra Skåne, för att öva på att avvärja attacker från både land och hav – något som bland annat märks av i Höganäs. Här står spärrning och minering av hamn på agendan. […]

Totalt medverkar ungefär 500 personer under veckans övningar, varav cirka 100 personer deltar i Höganäs hamn under fredagen. Här ska Försvarsmakten träna Hemvärnet och höja deras försvarsförmågor. Hemvärnet har ungefär 24 000 soldater till förfogande, i syfte att bevaka och skydda viktig infrastruktur och anläggningar. Läs artikel