Har brukt Carl-Gustaf i 50 år: Nå får Forsvaret nyeste versjon av den rekylfrie kanonen, tu.no

I 1946 startet svenske Bofors produksjon av 84 mm rekylfri kanon (RFK), bedre kjent som Carl-Gustaf.

Våpenet ble oppkalt etter fabrikken i Karlskoga som i dag tilhører Saab. Det norske forsvaret har siden tidlig 1970-tall brukt andre og tredje generasjon i de fleste avdelinger. Nå er det klart at de også skal kjøpe den nyeste versjonen, Carl-Gustaf M4.[…]

M4 ble lansert mot slutten av 2014, og året etter kom den første bestillingen, fra Slovakia. Siden den gang er det til sammen 14 nasjoner som har bestilt våpenet.   Mens Carls-Gustaf opprinnelig ble tatt fram som et panservernvåpen, er det i dag en flerbrukskanon som kan benytte mange forskjellige ammunisjonstyper, eksempelvis med styring og sprenggranater med programmerbart brannrør.

I tillegg er det gjort mange ergonomiske framskritt opp gjennom årene. M4 veier rett i underkant av sju kg. Det vil si under halvparten av M2, som var den første versjonen Norge tok i bruk, og cirka 3 kg mindre enn M3 som kom på starten av 1990-tallet. Läs artikel