Här ”återtar Sverige förmågan” att jaga ubåtar, svd.se

Flottan har förberett sig inför två större militärövningar under september, Northern Coasts och Aurora. På fjärde sjöstridsflottiljen vid Berga pågår också återuppbyggnaden av den svenska ubåtsjaktsförmågan. Men det är en process som inte görs i en handvändning.

I ett kontor med utsikt över bryggorna sitter flottiljchefen Fredric Palmquist som berättar att försvarsbeslutet innebar nya uppgifter, men också mer pengar.

– Både uppgift och pengar, det är vi inte normalt vana vid, säger han skämtsamt.

Det nya försvarsbeslutet innebär en styrning att ”återta förmågan”, enligt Fredric Palmquist som säger att det mesta också går enligt planen. Men att återta förmågan är samtidigt inget man gör i en handvändning. Exakt hur lång tid det tar nå den höga förmåga man siktar på är svårt att säga, men med erfarenhet av den upprustning som gjordes under 80-talet så uppskattar Fredric Palmquist att det kan handla om så mycket som tolv år. Läs artikel