”Hans Wallmark – vi är helt överens!”, svd.se

Inom ramen för försvarsgruppen där S, MP, C och M är representerade är vi precis som tidigare beredda att fortsätta en dialog som kan lägga grunden för nya uppgörelser i framtiden, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S) i en slutreplik.

När Hans Wallmark (M) markerar behovet av breda överenskommelser så slår han in öppna dörrar! Regeringen ser långsiktiga försvarsöverenskommelser som ett viktigt fundament i den stegvisa uppbyggnad av svensk försvarsmakt som är nödvändig. Att markera breda majoriteter i Sveriges riksdag i denna fråga är en viktig signal till omvärlden, svenska folket och Försvarsmakten. Därför är de tre överenskommelser som gjorts sedan 2014 något regeringen värderar högt och ser som en tillgång för Sverige. Läs artikel