Hans Blix på möte i Uppsala

Hans Blix, före detta utrikesminister och generaldirektör för IAEA mm, på ett möte i Uppsala förra året:

På en fråga från Harald Nordlund; om Hans Blix står fast vid sin syn från Boken Bevara alliansfriheten, angående Sverige, Ryssland och Nato, svarade han JA, med emfas. Han ser inte Ryssland som ett hot mot Sverige eller Baltikum, inringningen av Ryssland med USA-baser är spänningshöjande, annekteringen av Krim var visserligen ett folkrättsbrott men utgör inte ett hot mot oss och Sverige bör inte gå med i Nato. Han liknade sedan mediesituationen i Sverige vid kajorna i Uppsala som drar i stora flockar som moln över himlen och ändrar plötsligt riktning av minsta lilla störning – alla exakt samtidigt – och att ytterst få vågar flyga åt något annat håll. Så tillade han att han faktiskt var stolt att vara en av dem som nu flyger i egen riktning. Det här rev ner kvällens största applåd. Källa: Lindelöf.nu