Hans Blix – om krig , fred och katter, radions söndagsintervju 19 april

Utdrag ur intervjun.

Blix: När det gäller öst-väst-relationerna , när det gäller Ryssland , som folkrättsjurist  har jag ingen tvekan om vad Ryssland gjorde i Krim , att det var ett brott mot FN-stadgan och Helsingforsöverenskommelsen. Vad de gör med sina inbrytningar i östra Ukraina är ännu värre och det är också lite sjabbigt. Det är säkerhetsapparaternas verksamhet som sker här men samtidigt – om vi vill ha en uppgörelse och vill undvika en krigisk lösning av det hela så måste vi försöka tänka på vad är det som får den andra sidan att bete sig på det här sättet. Jag tror att Churchill sa  att hur upptagen man är att lägga upp sin egen offensiv måste man ägna någon liten tanke på hur motsidan tänker.

Fråga: Så vi måste känna lite mer vad Putin känner?

Blix: Inte direkt medkänsla men vad han tycker. Han har skrivit ganska mycket om detta men jag tror att det väsentliga är, han talar en hel del om vår västliga dekadens och om att vi är alltför toleranta mot det ena och det andra och håller istället fram den ryska ortodoxin och ryska  dygder osv. Men jag tror att kärnan i det hela är militär säkerhet. Med Ukraina och tidigare med Georgien så befarade han att den västliga alliansen, Nato, under amerikansk ledning skulle flytta fram sitt artilleri, sina lyssnarposter, sina missiler utmed de långa ryska gränserna utmed Ukraina och Georgien och det fann man icke tolerabelt. Då tog man till metoder som är oacceptabla ur västerländsak synpunkt men man måste förstå att om man söker efter en lösning så man tänka på vad är det som kan ge Ryssland en känsla av säkerhet igen. Jag tror för min del att Ukraina och Georgien måste avhålla sig från att ingå i Nato-alliansen.

Om Sverige skulle gå med i Nato skulle det också från rysk sida uppfattas som ett ökat hot mot dem. Felaktigt uppfattat men uppfattat så från deras sida och skulle omedelbart leda till en skärpning av läget genom framflyttning av flygövervakning av Östersjön, risk för flera incidenter osv. Jag är inte emot de ekonomiska sanktionerna. Jag tror att det är riktigt med en fasthet emot dem och vad de har gjort men samtidigt en förståelse för att deras säkerhet måste tillgodoses. De måste känna sig säkra.

Utskrift från radioutsändningen: Lars-Gunnar Liljestrand

Lyssna på hela intervjun.