Han leder Sveriges cyberförsvar: ”Utmaning att knyta ett angrepp till en aktör”, computersweden.idg.se

Nu bygger Sverige upp sitt cyberförsvar. Sedan förra året har Försvaret fått klartecken att bygga upp en förmåga att svara på angrepp. Men det handlar också om att säkra Försvarets it-miljö för att stå emot angrepp, framhåller generalmajor Fredrik Robertsson, Försvarsmaktens cio…

Dessutom har regeringen ökat fokuset på ett cyberförsvar och har i sina två senaste regleringsbrev gett Försvarsmakten i uppdrag att analysera hur cyberförsvaret kan utvecklas och stärkas – det inkluderar också ”en förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön”.

I klartext att vi ska ha möjlighet att slå tillbaka mot en potentiell angripare. Överbefälhavare Micael Bydén har tidigare sagt till CS att ”den som attackerar oss ska veta att vi slår tillbaka”. Fredrik Robertsson är lite försiktigare i sina formuleringar och hänvisar enbart till regeringens regleringsbrev och uppdraget att bygga den förmågan.

– Det handlar om att ha rätt kunskap, persona och material – men när och hur vi använder den förmågan det vill jag inte yttra mig om, säger han…

Den återinförda värnplikten öppnar också en ny väg att få in it-kompetens.

– Ja, där öppnar sig en möjlighet – och vi har tittat på att försöka få ett inflöde den vägen, få in lämpliga talanger genom att rekrytera via tester. Så gör en del andra länder. Läs artikel