Håller satsningen på armén ända in i mål? svd.se

Arméns framtid står på spel när slaget om försvaret rullar vidare. I försvarsberedningens förslag ligger stora satsningar på armén. Men att det blir slutresultatet är inte hugget i sten. Industrin trycker på för nya materielprojekt. Försvaret gör egna prioriteringar. […]

Utåt sett råder det ingen tvekan om vad som är sagt. I sakfrågan vill försvarsberedningen se kraftiga förstärkningar av armén med fyra brigader mot dagens två och en krigsorganisationen som växer från dagens 60 000 personer till 90 000 med hemvärn och civil personal.

Konkret innebär det tre nya regementen och utökade resurser på en lång rad områden: artilleri- och luftvärnssystem, uppgraderade stridsvagnar och stridsfordon, lednings- och sambandssystem, nya lastbilar, mer ammunition och bättre personlig utrustning till soldaterna.

Nu är frågan om försvarsberedningens kraftsamling kring armén kommer att överleva hela vägen in i mål.

Redan under arbetet med slutrapport förekom påtryckningar och missnöjesyttringar från industrisidan. Udden riktades framförallt mot uteblivna miljardbeställningar till nya fartygs- och flygprojekt. […]

Avgörande för hur slaget om försvarets framtid slutar blir nu om inflytelserika industri- och försvarskretsar lyckas vrida om försvarsberedningens förslag i mer industrivänlig riktning eller inte – och hur regeringen i så fall ska lyckas forma en majoritet i riksdagen bakom det.