Häften av unga vuxna positiva till allmän värnplikt, Aftonbladet

I sommar genomförs den första militära grundutbildningen sedan beslutet att återinföra värnplikten togs 2017.

Men frågan splittrar de unga. Hälften är för, en tredjedel är emot.

Partier till höger och vänster är eniga om att Sveriges försvar måste stärkas upp med mer resurser och högre beredskap. Ett steg i detta var beslutet att återinföra värnplikten som varit vilande sedan 2010.

Hos de unga går åsikterna om beslutet isär. Enligt en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio tycker 49 procent av alla mellan 18 och 29 år att allmän värnplikt är bra – medan 32 procent svarar att det är dåligt. Läs artikel