Gjør Nato Norge tryggere? laagendalsposten.no

Den 25.9. hadde Kongsberg Fredslag i samarbeide med Kongsberg bibliotek åpent møte om Norges sikkerhetspolitiske situasjon, for å debattere spørsmålet Gjør Nato Norge tryggere? […] For å belyse dette hadde vi invitert flaggkommandør Jacob Børresen og tidligere ambassadør Mette Kongshem. […]

Børresen gikk gjennom Natos historie fra tilblivelsen i 1949 til i dag, inkludert Norges posisjon i alliansen. Som en del av Natos nordflanke har Norge en viktig posisjon i USAs globale militærstrategi. Samtidig er vi naboland til Russland og har tradisjonelt lagt stor vekt på å balansere sikkerhet og avskrekking med tillitsskapende tiltak for å berolige vår store nabo, som vi alltid har hatt mye samarbeide med og et godt forhold til. Særlig viktig for å berolige, har den norske basepolitikken vært. Denne er i dag utsatt for et betydelig press ved utplassering av amerikanske soldater på norsk jord. Børresens konklusjon var at Nato pr i dag fortsatt er viktig for vår sikkerhet. Nato er garantist for å hindre at nasjonale konflikter i Europa får blusse opp igjen, og foreløpig det eneste som kan «balansere» Russland. Men på sikt må vi arbeide oss mot Europa, der vi ikke trenger Nato og der Russland er en samarbeidspartner.

Mette Kongshems utgangspunkt var å se på Natos handlinger fra et russisk ståsted. Hun viste til hvordan f.eks. Russland-eksperten George Kennan, som har vært rådgiver for en rekke amerikanske presidenter, har advart mot en del av det Nato har gjort etter den kalde krigen. I stedet for å utnytte den tilliten som blei skapt under Gorbatsjov og Reagans ledelse og som kulminerte med Berlinmurens fall, har Nato nærmest dag for dag tatt skritt som gradvis har revet beina bort under denne. Det tjener ikke sikkerheten i Europa, og sett fra Russland er et Nato som kommer stadig nærmere, en helt legitim bekymring for et land som gjentatte ganger har vært angrepet vestfra. Kongshems konklusjon var at 70 år er en passende pensjonsalder. Men hun var enig med Børresen om at vi først må ha et europeisk alternativ.

Hun hadde forhåpninger til Frankrike og Macron, og trodde også at en norsk, rødgrønn regjering trolig ville føre en klokere norsk sikkerhetspolitikk. Dog med en viss usikkerhet for hvordan det vil slå ut at en av våre egne, Jens Stoltenberg, i dag framstår som USAs trofaste allierte i Nato. Läs referatet