Gjennomførte missiltester utenfor Norge, aldrimer.no

Russiske krigsskip gjennomførte den varslede missiltesten i internasjonalt farvann vest for Lofoten fredag. Krigsskipene fyrte av flere runder med sjø mot luft-missiler.[…]

«Vi har registrert to separate oppskytinger fredag. En på morgenen, en senere på ettermiddagen samme dag», skriver FOH i en e-post til Aldrimer.no. E-posten er ikke signert med noe navn på vakthavende talsperson.

«Det er skutt med sjø til luft-misslier. Forsvaret monitorerer denne aktiviteten blant annet ved hjelp av KNM Roald Amundsen», skriver FOH.

Forsvaret ønsker ikke å si noe om hvor mange missiler som tilsammen ble skutt opp ved de to anledningene, av hva slags type og hvor nedslagsfeltet var. […]

 forkant av øvingen i det varslede Notam-feltet (Notice to airmen, red.anm) i internasjonalt farvann utenfor Lofoten i slutten av forrige uke seilte de to krigsskipene «Peter den Store» (på russisk Pyotr Velikiy) og «Marshall Ustinov» helt sør til norskehavet, vest for Trøndelagskysten, før de to skipene vendte nordover igjen og satte kursen mot Notam-feltet. I forkant hadde russiske luftfartsmyndigheter varslet om militær øvingsvirksomhet i tidsrommet fra 05 til 21 norsk tid fra torsdag til søndag. Läs artikel