Generös givare av materiellt stöd, sla.se

Lars Emnéus

Sverige kliver nu fram som en synnerligen generös givare av detta materiella stöd och det är i grund och botten av godo främst av solidariska skäl, det ukrainska folket behöver allt tillgängligt stöd för att besegra ondskan som etablerat sig i landet. […]

Vi pratar om så kallad organisation- och effektbestämmande materiel som representerar miljardbelopp, och som kommer att lämna luckor i krigsorganisationen. Krigsorganisationen ska växa till här hemma och något stort överskott på exklusiv krigsmateriel har Försvarsmakten för närvarande inte. Hur parerar man dessa luckor? […]

Är det här materiella stödet bästa vägen att gå för att stödja Ukraina? Har vi råd med det här stödet ekonomiskt och beredskapsmässigt och är våra analyser av vad stödet kommer att ge i effekthänseende realistiska? Läs insändaren