Generaler klare for å sikre Norden, nrk.no

Hærsjefene for Norge, Sverige og Finland har de siste dagene møttes på Garnisonen i Porsanger. De er samlet meget glad for at hærstyrkene i de tre landene nå kan samarbeide militært. Ifølge generalmajorene er samarbeidet en betydelig styrking av forsvarskapasiteten i hele Norden.

– Sammen er vi sterke, slår generalløytnant Pasi Välimäki fast. Sjefen for den finske hæren viser til den samlede slagkraften de norske, svenske og finske hærstyrkene vil ha i nord. […]

– Russerne frykter ikke de nordiske styrkene. Det at de nordiske landene styrker sitt eget forsvar er ikke en angrepstrussel for Russland, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

Heier tror en felles nordisk forsvarssone er en strategisk god buffer mellom Russland og USA.

Betingelsen for at Russland ikke skal se på samarbeidet som en trussel avhenger av én ting, ifølge Heier:

– Det nye nordiske forsvarssamarbeidet kan ikke legge spesielt til rette for raskere overføring av amerikanske militære styrker og utstyr til Norden, understreker professoren.

– Om et nordisk forsvarssamarbeid skulle oppleves av Russland som et fremskutt amerikansk forsvar, kan det bidra til økt spenning. Det vil ha negative ringvirkninger, og gjøre at alle ender opp med mindre sikkerhet, sier professor Tormod Heier. Läs artikel