Svenska Moskva-ambassadörer reflekterar, ui.se

Svenska Moskva-ambassadörer reflekterar, en SCEEUS Guest Commentary serie med totalt sex texter.

Drygt 30 år efter Sovjetunionens upplösning bevittnar vi nu den av Ryssland förorsakade allvarligaste säkerhetspolitiska krisen för Europa sedan det kalla kriget. Förhoppningarna från det kalla krigets slut om ett enat, fritt och fredligt Europa har kommit på skam. Det finns därför nu anledning att reflektera över hur vi har hamnat där vi har hamnat, också i ett längre, historiskt perspektiv.

SCEEUS har därför bett samtliga sex nu levande tidigare svenska moskvaambassadörer att kortfattat och överskådligt reflektera över Ryssland utifrån sina erfarenheter som sändebud i Moskva. Dessa personligt färgade texter ger sammantaget en fördjupad och mångfacetterad bild av utvecklingen i och kring Ryssland, författade av några av Sveriges mest erfarna diplomater. Här förmedlas kunskap, analys, slutsatser och rekommendationer från 30 års samlad ambassadörserfarenhet i Moskva.

Samtliga texter skrevs under slutskedet av 2021 och publicerades den 9 februari 2022.