General Jarmo Lindberg förlänades Nordstjärneorden av Kungen, kungahuset.se

Måndagen den 19 mars förlänades kommendören för finska försvarsmakten general Jarmo Lindberg kommendörsvärdigheten av 1:a klass av Kungl. Nordstjärneorden.

 General Lindberg förlänades Nordstjärneorden med följande motivering:

Som erkänsla för förtjänstfulla insatser inom det militära samarbetet mellan Finland och Sverige har H.M. Konungen behagat utnämna Kommendören av Finlands Försvarsmakt general Jarmo Lindberg till Kommendör Första klassen av Kungl. Nordstjärneorden.                   

   Läs pressmeddelande       Foto: HenrikGarlöv /Kungahuset.se