General i vepsebol, dagbladet.no

[…] Det er ikke mange uker siden regjeringen nådeløst skar vekk nesten ni milliarder fra forsvarssjefens anbefalte alternativ i langtidsplanen for forsvaret. Regjeringen la vekk det eneste alternativet som «møter sikkerhetsutfordringene på en tilfredsstillende måte», ifølge presentasjonen.[…]

Nå reagereropposisjonen. En politisk storkoalisjon som omfatter Ap, Sp, SV og Frp, er så misfornøyd med regjeringens forslag at den sender det tilbake. Felles for disse partiene er at de mener regjeringens plan har så mange og store svakheter at den ikke egner seg for forhandlinger. Med Frp på laget er regjeringen satt i matt. Den mangler flertall for sin forsvarspolitikk.[…]

I denne situasjonen sier gjeldende langtidsplan at vi må styrke forsvaret av Norge, styrke NATOs kollektive forsvar, bidra til internasjonal innsats (utenlandsoperasjoner) og videreutvikle totalforsvaret. Det er her buen brister. Alt dette skal ikke bare oppnås samtidig, men parallelt med at investeringer i ny teknologi og nytt materiell holder på å sprenge de økonomiske rammene for hva en småstat kan tåle. Det er denne problemstillingen opposisjonen nå nærmer seg.

Spriket mellomtrusler, mål og finansiering er tydelig, men blir ikke erkjent av regjeringen. De militære tomrom som Norge etterlater seg, blir i økende grad fylt av USA, bl.a. ved stasjonering av amerikanske soldater og fly i Norge. Spenningen i nordområdene øker mens norsk suverenitet og handlingsrom svekkes. Alternativet er et sterkere nasjonalt forsvar innenfor NATO-alliansen og reduksjon i utenlandsoperasjonene. Det vil koste mer enn hva vi i dag bruker på forsvaret, men det vil også gi Norge bedre sikkerhet og beredskap. Läs artikel