Frykter F-35 øker spenningen med Russland, nrk.no

F-35-flyene kan angripe interkontinentale atomraketter i bane, ifølge en amerikansk kongressmann. NUPI-forsker mener Russland kan oppfatte F-35 som en alvorlig trussel og etterlyser norsk diskusjon. Leder av forskningsgruppen for forsvar og sikkerhet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt Karsten Friis frykter at nye norske F-35 kan føre til økt spenning med Russland.

– Trues deres evne til å kunne slå tilbake på et angrep, altså det vi kaller annenslagsevne, trues grunnmuren i russisk forsvar. Fra NATOs side er det neppe klokt å utfordre denne annenslagsevnen for mye, der det trolig vil eskalere spenningen betydelig og unødvendig, sier Karsten Friis…

For seks år siden var Norge alene i NATO om å si nei til å samarbeide om det amerikanske rakettskjoldet. Begrunnelsen var frykt for økt opprustning. Tidligst neste høst skal Stortinget avgjøre om Norge skal bidra i NATOs rakettforsvar, ifølge Forsvarsdepartementet…

Seniorforsker ved NUPI Karsten Friis vil at norske forsvarspolitikere skal ha mindre fokus på plassering av helikopter og antallet HV-soldater og mer fokus på strategiske spørsmål.

– Denne saken peker på en trend innen våpenteknologi som kan kreve at man også gjør sikkerhetspolitiske vurderinger. Utviklingen går mot stadig mer avanserte våpensystemer med lengre rekkevidde, presisjon og integrasjon. Det betyr at de vanskeligere kan klassifiseres kun til forsvar og kun til nasjonal bruk, sier Karsten Friis. Läs artikel