Frivilliga strömmar till Litauens försvar, hbl.fi

För två år sedan återinförde Litauen värnplikt när det säkerhetspolitiska läget hastigt förändrades. Hittills har drygt 6 000 rekryter utbildats. Samtliga har anmält sig frivilligt.

I mars 2015 beslutade Litauens parlament att återinföra obligatrisk värnplikt – sju år efter att den avskaffades. Bakgrunden till beslutet var Rysslands annektering av Krim 2014 och det efterföljande kriget i östra Ukraina som bröt ut när ryskfödda separatister i landet tog kontroll över regionerna Donetsk och Luhansk och utropade dem som folkrepubliker…

– Det är inte längre tillräckligt med en liten yrkesarmé, vi behöver även reservtrupper, säger Karoblis.

Både 2015 och 2016 utbildades 3 000 rekryter, i år utökas antalet med 500 för att 2018 uppgå till 4 000. På några års sikt, kanske redan 2020, är tanken att allmän värnplikt ska införas för alla litauiska män i åldrarna 19-26, det vill säga omkring 7 000 män. Att fylla platserna med värnpliktiga har hittills inte varit något problem, tillräckligt många har anmält sig frivilligt.

– Vi har aldrig behövt beordra någon att göra värnplikten. Även i år ser det ut att finnas goda möjligheter att fylla platserna med frivilliga, säger överste Arunas Balciunas, som är ansvarig för den litauiska försvarsmaktens värnpliktsenhet, när han tar emot oss på sitt kontor inne på värnpliktskontoret på Mindaugogatan i den litauiska huvudstaden…

– Nu är syftet med övningarna att gå igenom hur vi ska försvara vårt land, hur vi ska samarbeta med våra allierade och hur vi ska kasta ut angripare och försvara vår integritet. De värnpliktiga får bland annat lära sig att vårt fosterland är värt att försvara, värt att döda för och värt att bli dödad för. Vi vill också lära dem hur man dödar och undviker att bli dödad. Det bästa sättet att undvika att själv bli dödad är att döda eller skada fienden eller på annat sätt förhindra fienden från att angripa, säger Eugenijus Lastauskas och presenterar oss för några värnpliktiga som har kommit halvvägs i den nio månader långa utbildningen. Läs artikel