Fredsams brev till riksdagsledamöter från Göteborg

Brev till riksdagsledamöter i Göteborg från Fredsam i Göteborg.

Sverige står inför den största fredspolitiska förändringen på mer än 200 år.
Vi som skriver det här brevet representerar olika fredsorganisationer i Göteborg inom nätverket Fredsam. Vi har under mer än ett års tid ägnat mycket tid och arbete åt Sveriges relationer till Nato, vi har genomfört studiecirklar och arrangerat flera möten, både offentliga möten och interna. Under den sista månaden har vi läst och försökt förstå innebörden av ”Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd” (så kallade värdlandsavtalet). Inga fredsorganisationer, eller fredsforskare, har inbjudits att göra remissyttranden, ändå har flera av våra organisationer skickat in remissyttranden för att visa på de delar av avtalet som strider mot svensk neutralitet och alliansfrihet. Läs hela brevet