Fredens öar snart ett minne blott? Demilitariseringen av Åland en laddad fråga, svenska.yle.fi

Det internationella avtalet om demilitarisering innebär att det inte får finnas någon militär närvaro och ingen befästning på Åland. Dessutom är Åland neutraliserat och måste därför hållas utanför krig och militära konflikter. I avtalet står ändå också att det är Finlands skyldighet att försvara Åland.

Enligt Niinistö skulle det vara bra att i framtiden också diskutera Ålands ställning och hur ön ska försvaras tillsammans med Sverige.

Tanken att Åland i egenskap av ett demilitariserat område ska kunna hålla sig utanför en eventuell väpnad konflikt är vackert sagt naiv, skrev Niinistö senare i en bloggtext.

Niinistö ser det demilitariserade Åland som ett militärt vakuum som riskerar att utsättas för begränsade, snabba insatser precis som nyligen på Krim.

Att det är Ryssland som utgör det potentiella hotet mot Åland, är i detta sammanhang ett outtalat faktum…

Statsvetaren Pekka Visuri är mera försiktig i sin analys. Enligt honom kan man inte tumma på Ålands särställning, han påpekar också att det inte bara är en fråga mellan Finland och Ryssland, utan berör alla de 13 länder som i tiderna skrev under avtalet.

Ålands militärstrategiska roll är dessutom inte längre lika betydelsefull som förut, påpekar Visuri. Orsaken är att flottans roll i Östersjöområdet överlag har minskat. Ryska flottan är bara är en bråkdel av vad den var under Sovjettiden. Dagens smidigare och lätta militärteknologi gör dessutom att renodlade fasta militärbaser runtom i Östersjöområdet inte längre behövs.Läs artikel