Från Erlander till Wictorin, generallöjtnant Carl Björeman

Generallöjtnant Carl Björeman sammanfattar en tes som han driver i sin senaste bok Sex överbefälhavare söker en roll:

Statsminister Tage Erlander startade 1949 nedbbrytningen av det nationella svenska försvaret. ÖB Owe Wictorin gav i mitten på 1990-talet statsmakterna argument för att oåterkalleligen fullfölja förstörelsen.

  1. I samband med att statsministern 1949 gav direktiv till 1949 års försvarsutredning angav han att flygvapnet vore vår första försvarslinje. Hans tydliga avsikt var att sätta makt bakom sina ord. Men Koreakriget hindrade detta. Först 40 år senare var tiden mogen för att öppet frånta det territoriella försvaret– byggt på markförsvar och värnplikt – dess tidigare dominans.
  2. ÖB Owe Wiktorins extrema argument fick statsmakternas stöd:

”Lägg ner territorialförsvaret, minska markstridskrafterna. satsa på flygvapnet och JAS.”

Statsmakterna har enligt min mening med ödesdigra konsekvenser genomdrivit statsminister Tage Erlanders oprövade hugskott.