Frågor och svar om Trident Juncture, forsvarsmakten.se

Varför deltar Sverige i Trident Juncture 18?

Vi övar för att stärka Sveriges försvar och genom deltagandet i Trident Juncture ökar vi vår förmåga – både nationellt och tillsammans med andra. Regeringen har i sin försvarspolitiska inriktning för perioden 2016-2020 beslutat att öka svenskt deltagande i Natos mest avancerade och komplexa övningar, framförallt inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka samt i Natos återkommande storskaliga övningar.

Varför deltar Sverige i en Natoövning?

Trident Juncture ökar Sveriges förmåga att delta i multinationella operationer och förmågan att ge och ta emot stöd. Övningen stärker det svenska partnerskapet med Nato och det svensk-finska samarbetet. Läs pressmeddelande