Förvaltningsrätten har meddelat dom i målen om villkoren i den svenska 5G-auktionen, mynewsdesk.com

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör Post- och telestyrelsens (PTS) villkor för 5G-tillstånd genom vilka Huaweis produkter och tjänster utesluts från den svenska marknaden. Förvaltningsrätten har även kommit fram till att det inte har förelegat någon skyldighet att anmäla vare sig PTS beslut eller den tillämpliga lagstiftningen till Europeiska kommissionen och att det inte finns något behov av att inhämta ett förhandsavgörande från EU- domstolen.

Förvaltningsrätten har gett Huawei rätt vad gäller att PTS skulle ha kommunicerat med Huawei under myndighetens handläggning. Dock anser inte rätten att detta skulle ha lett till någon annan materiell bedömning varför detta inte föranleder några åtgärder. Detta är en uppfattning som Huawei inte delar. Huawei anser att PTS beslut strider mot både svensk rätt och EU-rätt. Dagens avgörande är inte nödvändigtvis den slutliga domen i målet. Bolaget ska nu analysera domen och eventuella framtida juridiska åtgärder. Läs artikel