Fortsätt stå utanför Nato! Robert Sundberg, ledare i Dala-Demokraten

Sveriges militära alliansfrihet har fungerat bra en lång tid. Vårt land bör fortsätta stå utanför Nato. En upprustning sker nu liksom samarbete med bl a Finland.

Fredagen gick i säkerhetspolitikens tecken. På Dagens Nyheters debattsida hade utrikes- och försvarsministrarna, Margot Wallström och Peter Hultqvist, en artikel. Och på dagen lade en utredare, Krister Bringéus, fram sina slutsatser gällande Sveriges säkerhetspolitiska läge. Och en rapport från överbefälhavaren fick uppmärksamhet…

Men det finns ändå ingen vetenskaplig exakthet med vilken det går att säga om det är rätt eller fel att gå med i Nato eller inte för Sverige. Var och en kan bara komma med bedömningar och värderingar av olika faktorer. Beroende på vad man kommer fram till utifrån dem styr hållningen till Natomedlemskap.

Denna ledarsida är emot Natomedlemskap, vilket även regeringen är. Det är senast förmedlat av de två ministrarna på fredagens DN-debatt.

Ministrarna framhåller att en fortsatt alliansfrihet, att stå utanför Nato, är den linje som ger kontinuitet i det svenska säkerhetspolitiska agerandet. Ett medlemskap i Nato skulle ge en ny linje med oklarheter vad det innebär och nya signaler gällande svensk försvars- och säkerhetspolitik.Läs artikel