Fortsatt samarbete mellan Amfibieregementet och United States Marine Corps, forsvarsmakten.se

Övningen Archipelago Endeavor, AE, är en årlig återkommande, bilateral övning där USMC bjuds in till Amfibieregementet för att öva i den svenska skärgården. […]

– Samarbetet med USMC har mot denna bakgrund utvecklas positivt och jag kan än en gång konstatera att de amerikanska soldaterna och officerarna är, som alltid, både professionella, kompetenta och målmedvetna, säger kapten Petter Blandford. Genom att öva och lära känna varandra här hemma i Sverige skapas en förståelse mellan förbanden, något som de svenska och amerikanska soldaterna sedan har nytta av i andra samarbeten så väl i Sverige som utomlands.

I övningen deltog cirka 115 soldater och officerare från USMC, tillhörande 1st Batallion, 8th Marines, stationerade i Vaernes i Norge. Det svenska bidraget bestod av cirka 180 soldater och officerare från andra amfibiebataljonen. Från andra amfibietebataljonen medverkade amfibieskytte- och bekämpningskompaniet, lednings- och underhållskompaniet, kustjägarkompaniet samt stridsbåtar med personal ur första utbildningsbataljon. Läs pressmeddelande