Förtroendet för försvaret ökar lavinartat, gp.se

Svenskarnas förtroende för Försvarsmakten har ökat rejält. Det visar SOM-undersökningen 2017.
– Det är en exceptionell uppgång, som saknar motsvarighet bland andra myndigheter, säger Karl Ydén, universitetslektor vid Chalmers.[…]

För Försvarsmakten är ökningen i förtroende mellan 2016 och 2017 exceptionell. 2016 hade myndigheten negativa förtroendesiffror. 2017 hade istället förtroendesiffrorna stigit till 20 procent, enligt undersökningen. Andelen med stort förtroende hade ökat rejält, samtidigt som de med lågt förtroende minskade.[…]

Karl Ydén säger att det kan hänga ihop med försvarsmaktsövningen Aurora som genomfördes 2017 och som uppges ha ökat Sveriges militära förmåga.

– Rimligtvis uppmärksammas också försvaret mer nu i media än tidigare. Och många partier kommer återkommande med besked om olika satsningar. Vi har också en försvarsminister som går ut och pratar om försvarets ökade förmåga, säger han.

Han ser också att återinförandet av värnplikten kan bidra litegrann.

Fakta: Förtroendet för Försvarsmakten 2017:

Stort förtroende: 38 procent

Varken stort eller litet förtroende: 44 procent

Litet förtroende: 18 procent

Källa: SOM-institutet .       Läs artikel