Forsvarsveteran går hardt ut mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret: Legger seg flat for USA, Klassekampen

Forsvarsekspert Jacob Børresen mener langtidsplanen for Forsvaret feiler både økonomisk og militær­strategisk.

– Dagens norske regjering legger seg flat for amerikanerne, sier Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør med en lang militær karriere bak seg i Sjøforsvaret.

Børresen var militær sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst på 1980-tallet og medlem av Forsvarspolitisk Utvalg fra 2006 til 2007. Utvalget utarbeidet den offentlige utredningen «Et styrket forsvar», som ble brukt som grunnlag for den forrige langtidsmeldingen for Forsvaret i perioden 2009 til 2012.

Nå går Børresen hardt ut mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret, som ble lansert forrige fredag. Han mener at planen har en i overkant konfronterende retorikk i forholdet til Russland, at den er økonomisk umulig å gjennomføre og at den ikke sørger for et godt nok forsvar av Norge. Läs artikel