Forsvarstopp går av: Må styrke oss i nord, vg.no

– Det er ikke skummelt, men vi har all grunn til å være våkne. Når NATO-sjefen ber Norge styrke sitt forsvar i nord, betyr det at vi har en alvorlig situasjon. Dette sier øverste sjef for hærens styrker i Nord-Norge, brigadesjef Eldar Berli (57), når han nå slutter jobben etter knappe fire år, som er lenger enn de fleste står i denne jobben.

[…]– I dag er det ikke noe som tilsier noen umiddelbar fare for væpnet konflikt på norsk territorium for eksempel med Russland, beroliger 57-åringen.

– Imidlertid er vi en del av et større hele, og vi er medlem i en forsvarsallianse – noe som tilsier at vi kan bli trukket inn i en konflikt som springer ut et helt annet sted enn i Norge. Og – det skjer uventede endringer svært raskt i internasjonal sikkerhetspolitikk – det har vi sett mye av de siste tiårene. Läs artikel