Forsvarssjefen: Nato er i endring, forsvaretsforum.no

[…] Nato har tidligere hatt ulike planer for hvordan de forskjellige områdene i alliansen skal forsvares. Nå skal Nato over på et planverk som baserer seg på tre regionale planer. Det er disse som vil utgjøre det kollektive forsvaret av Nato i tiden fremover.

Tidligere har landene i Norden tilhørt to felles hovedkvarter i Nato. Brunssum i Nederland og Napoli i Italia. Det kan det bli en endring på. Nå har Joint Forces Command (JFC) i Norfolk i USA begynt å etablere seg, og spørsmålet er nå hvilket hovedkvarter Norge skal tilhøre.

Et råd om dette skal komme fra Supreme Commander Europe, general Christopher G. Cavoli i april. Ifølge Kristoffersen er det ønskelig fra norsk side at Norge skal tilhøre JFC i Norfolk.

– Rådet fra oss i det nordiske forsvaret har vært at alle nordiske land bør tilhøre én JFC. Men vi må se hvilket råd Cavoli gir. Per dags dato er ikke Finland og Sverige Nato-medlemmer, så det får vi ta etter hvert når de blir medlemmer.

Finlands forsvarssjef mener det nordiske samarbeidet allerede har blitt tettere etter Russlands annektering av Krim og dagens krigføring i Ukraina. Han sier han tror finsk Nato-medlemskap vil styrke samarbeidet ytterligere. Läs artikel