Försvarssatsningen måste synas i statsbudgeten, Robert Björkenwall och Jaan Ungerson, Västerbottens-Kuriren

Dagens försvar är otillräckligt för att klara ett bra skydd mot angrepp. En återinförd värn- och tjänsteplikt för både män och kvinnor krävs – finansierad av en återinförd fastighetsskatt som öronmärkt kunde brukas till att värna Sverige som land. Det räcker inte, men vore ett första nödvändigt steg. Så kan försvaret på ett effektivt sätt dra nytta av den civila kompetens som finns i landet.
Det skriver Robert Björkenwall, frilansjournalist, utredare och författare tillsammans med Jaan Ungerson som är omvärldsanalytiker.

Det kraftigt förhöjda ryska intresset för Sverige med militära övningar riktade mot såväl Gotland som Sydsverige och Stockholmsområdet kräver omtänkande på finansdepartementet. Läs artikel