Försvarspolitikens hårda kärna, överste Jan Wickbom

Översten Jan Wickbom skriver på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg om Försvarspolitikens Hårda Kärna. Han lyfter fram att Sveriges medborgare skall ha plikt att försvara sig själva och varandra. Omvärlden skall veta och förstå att Sverige inte har någon fiende, men att vi kommer att bjuda uthålligt motstånd om vi blir angripna.