Forsvarsplan i pengetrøbbel, Frithjof Jacobsen, vg.no

Politikken har innhentet Regjeringens møysommelige plan for finansieringen av et nytt norsk forsvar. Det er det ikke sikkert at den tåler…

Forsvaret skal øve og trene opp norske soldater til å kunne settes inn i en moderne storkrig, samtidig som det skal levere en jevn strøm av mannskaper til fredsbevarende internasjonale operasjoner. Det skal kjøpe og innfase noen av de mest kompliserte våpensystemene i verden, som kampflyet F35, samtidig som det sørger for at Heimevernet kan bite fra seg med lette våpen.

Mengden av oppdrag og krav til Forsvaret er enorm, og det er komplisert og dyrt å sørge for at utstyr og personell er på et nivå som kan brukes i krig og konflikt. Enda mer komplisert blir det fordi moderne militærmakt krever gigantiske investeringer i høyteknologi, som i verste fall er gammeldags omtrent før man tar den i bruk…

Den nye langtidsplanen er den mest solide og virkelighetsorienterte som er levert. Men, den er sårbar på ett punkt: den politiske virkeligheten. Selv små endringer av det møysommelige økonomiske puslespillet som er lagt kan velte viktige deler av planen. Den tåler lite politisk innblanding. En slik plan er på mange måter naiv, for selvfølgelig går det politikk i forsvarssaker. Det har skjedd nå også. I Stortingets forlik om landmakten ligger det flere uavklarte regninger og økonomiske konsekvenser som kan får store effekter i planen. En informert kilde sier det kan dreie seg om en underfinansiering på mellom en halv og en hel milliard i året helt frem til 2030. Läs artikel