Försvarsövning blottar bristande resurser, nsd.se

Höstens försvarsövning Aurora 17 har ökat Sveriges militära förmåga och gjort att försvarsmakten tagit ett steg framåt.

Å andra sidan har övningen även blottat bristande resurser i de militära leden. Den slutsatsen drar nu överbefälhavare Micael Bydén.

Det allt mera spända säkerhetspolitiska läget har gjort att försvaret under senare år förstärkts med bland annat närvaro på Gotland, ÖB ser dock en avsaknad av resurser inom framförallt två områden: logistik samt sambands- och ledningssystem, något Aurora 17 avslöjat…

Transportresurserna är något som vi tidigare vet att vi inte har den volym vi skulle behöva. Det kan handla om sjukvård och att ha livsmedel på plats. Det vi har är riktigt bra men det är volymen, att klara av att försörja hela försvarsmakten, säger han. Läs artikel