Försvarsministern varnar för hårdnad rysk kärnvapenretorik, Sydsvenskan

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnar för en hårdnad rysk kärnvapenretorik och för att Gotlands position i Östersjön kan bli allt mer utsatt. Likväl tonar han ner alla krigsrisker. ”Vi ska inte dra iväg och börja fundera över att kriget står för dörren. Så är det inte”, säger han…

Hur ser hotet från Ryssland ut?
– Jag talar aldrig om hot på det sättet. Jag använder aldrig begreppet. Jag beskriver istället de realiteter som finns. Och realiteten är att det under rätt många år pågått en omfattande militär uppbyggnad i Ryssland.
Enligt Peter Hultqvist har den ryska upprustningen visat sig vara hotande på en rad olika sätt. Det handlar dels om satsningar på nya vapensystem, nya militära baser samt en stor och komplex övningsverksamhet. Det handlar dels om en ny form av signalpolitik där den ryska krigsmakten flyttar fram offensiva vapensystem och använder sig av en ny och hotande kärnvapenretorik.
I den ryska debatten har det talats allt mer öppet om att ryska förband kan komma att använda kärnvapen i Ukraina och Baltikum som ”en sista åtgärd”. Även Danmark och Gotland har förts på tal som tänkbara mål för kärnvapenattacker…
EU-toppmötet i torsdags uttalade sig för att alla EU:s medlemsländer måste kunna försvara sig själva bättre. Ska vi känna oss träffade av det?
– Ja, vi har ju inlett en förändring där vi satsar. När nuvarande försvarsinriktningsperiod går ut 2020 ska vi ha gjort det som är sagt. Då har vi levererat en högre militär förmåga. Efter årsskiftet tillsätter jag en försvarsberedning som ska lägga grunden för nästa försvarsbeslut. Vi måste fortsätta den här utvecklingen under lång tid framöver. Läs artikell