I april beslutade regeringen och tre av allianspartierna att en mindre upprustning av Gotland ska ske, då ön pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför förstärks nu försvaret med en stridsgrupp med pansarskytte- och ett stridsvagnskompani med totalt 300 personer – varav 185 fast anställda. Läs artikel