Försvarsministern: Jag förutsätter att avtalet med USA ligger fast, svt.se

…Regeringen har sagt nej till medlemskap i Nato. Sverige bygger istället sin säkerhetspolitik i stor utsträckning på stöd från USA. Frågan är hur klokt det är i det här läget.

Peter Hultqvist håller inte helt med om den beskrivningen. Han menar att Sveriges strategi innehåller många delar.

– Det ena är att uppgradera den militära förmågan nationellt. Det andra är att samarbeta med många olika länder och även vara aktiv inom Natos partnerskap, sade han.

– Den djupaste relationen vi har, och som är under väldigt snabb utveckling, är den med Finland. Och vi har fördjupat samarbetet med de baltiska länderna, Polen och Danmark.

Även med Tyskland har Sverige inlett samarbete och med Storbritannien finns ett avtal, underströk försvarsministern.

– Vi har inte lagt alla ägg i samma korg.

Men vid ett skarpt läge i Östersjön där Sverige är hotat – vilket annat land har då kapacitet att snabbt skicka förband som undsättning till Sverige? Finns det något annat land än USA som kan det?

– Det handlar om USA, Nato och de länder som finns i området. Det som är avgörande är hur scenariot för en sådan situation ser ut.

Men då litar ju Sverige i hög grad på USA?

– Vi har samarbete med många länder som syftar till att skapa en så hög tröskel så att vi kan undvika konflikter. Det syftar också till att vi vid en krissituation kan lösa den tillsammans. Allting handlar om att undvika den yttersta av konfrontaioner, sade försvarsministern. Läs artikel