Försvarsministern föreläser om Nato, Sydnärke Nytt

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har tackat ja till en inbjudan av Utrikespolitiska föreningen vid Örebro universitet att föreläsa fredag 11 mars kl 17 i lokalen HSL1 på universitetet. Hultqvist kommer bland annat att tala om Sverige och Nato. Det kommer att ges utrymme för att ställa egna frågor.

– Försvarsministern kommer också att ges möjlighet att själv kommentera den ryske ambassadörens uttalanden som skedde på vår senaste föreläsning, berättar Ludvig Martell.

– Vi har även bokat föreläsning med den amerikanska ambassaden den 18/ mars kl. 15.00 i HSL2 på Örebro universitet. Föreläsningen kommer bl.and annat att handla om relationen Sverige-USA, samt deras syn på omvärldssituationen. Det kommer ges möjlighet till frågor här också. Mer information