Forsvarsministeren advarer mot en «primitiv» forsvarsdebatt, forsvaretsforum.no

Selv om USA investerer millioner av amerikanske dollar på infrastruktur i norske baser, blir det ikke en amerikansk militærbase inne i en norsk, fastslår forsvarsministeren.

…USA har i likhet med Norge behov for et område der de sier «Dette er vårt sensitive utstyr – det må vi få lov til å styre når vi er her.»

– Man innfører et nytt begrep. Det heter omforente områder. Det er en forutsetning for at USA skal investere i infrastruktur i Norge eller et annet land, sier Bakke-Jensen.

Han forteller at det har vært en lang prosess som ledet fram til forslaget som skal bli sendt til høring i løpet av høsten. Det var ikke sånn at Norge godtok alle ønsker fra USA, sier forsvarsministeren. […]

– USA har også sagt at de kan tenke seg å bygge fasiliteter for overvåkningsfly på Evenes. Da må vi ha regulert området på en sånn måte at vi kan ta hensyn til den sivile aktiviteten, den norske aktiviteten, annen alliert aktivitet og USAs aktivitet.

– Har Norge kontroll på hva amerikanerne gjør innenfor de omforente områdene?

– Det er ikke sånn at dette blir et lukket og inngjerdet område. Men USA har i likhet med Norge behov for et område der de sier «Dette er vårt sensitive utstyr – det må vi få lov til å styre når vi er her.».

– De viktigste er likevel at vi blir enige om på hvert enkelt område om hvordan aktiviteten skal reguleres. Läs artikel