Försvarsminister Peter Hultqvist om EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU, riksdagen.se

[…] Regeringen är delaktig i det pågående arbetet med förenklingar för den militära rörligheten inom EU. I förslaget till en revidering av förordningen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har EU-kommissionen föreslagit att särskilda medel avsätts för att främja militär rörlighet. Förhandlingarna om ny CEF-förordning pågår och kommer sannolikt att avslutas i samband med att EU:s budgetram fastställs. Därefter kan riktlinjer utarbetas gällande hur dessa medel på lämpligt sätt kan fördelas.

I enlighet med EU:s handlingsplan för militär rörlighet, antagen den 28 mars 2018, är EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) utgångspunkten för kommande insatser för att främja militär rörlighet inom transportinfrastrukturen. Läs hela svaret