Försvarsminister Peter Hultqvist diskuterade EU-Nato-samarbete på Nato-möte i Bryssel, regeringen.se

Peter Hultqvist var tillsammans med Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och EU-representanten Federica Mogherini inbjudna att delta vid Nato-ländernas mötessession om EU:s försvarsinitiativ och EU-Nato-samarbete.

– Det fördjupade partnerskapet med Nato och den transatlantiska länken är viktiga för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Sverige stödjer ett närmare samarbete mellan EU och NATO, men jag ser inga behov av en EU-armé eller ett mer utvecklat militärt EU-högkvarter, säger Peter Hultqvist.

I samband med Nato-mötet genomförde Hultqvist också enskilda möten med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och ordföranden för Natos militärkommitté Sir Stuart Peach. Vid dessa möten diskuterades bland annat Sveriges partnerskap med Nato, samarbete i insatser och säkerhetssituationen i Sveriges närområde. Läs artikel