Försvarsminister Jussi Niinistö om förnyad värnpliktslag samt lag om den territoriella övervakningen, defmin.fi

Lagstiftningsarbete gällande försvar har varit i centrum under den här valperioden. Genom att förnya värnpliktslagen samt lagen om den territoriella övervakningen kan vi motstå nya sortens hyberhoter bättre än förut. De genomförda lagförnyelserna ger försvarsmakten möjlighet att ge och ta emot internationellt bistånd enligt EUs solidaritetsklausul. Jag anser att det är speciellt viktigt att den militära underrättelselagen träder i kraft snarast möjligt. Den centrala orsaken är det att vi måste kunna anpassa vår militär underrättelse både till den förändrade säkerhetsnivån och till den teknologiska utvecklingen.

Tiden är inte i vår sida i frågan utan verkar mot oss. Även lagproposition gällande dubbelt medborskap måste överföra till hantering så fort som möjligt.
Utvecklandet av det frivilliga försvarsarbetet är den mest centrala delen av statsrådets försvarspolitiska redogörelse. Det utreddes olika möjligheter att utveckla det frivilliga försvaret under förra hösten och nu har kommittén lämnat sitt betänkande. Enligt kommittén den militära utbildningen som har givits av Försvarsutbildningsföreningen kommer att flyttas över till försvarsmakten dock med det kravet att försvarsmakten får nödvändiga resurser för detta. Läs artikel (bara delar på svenska)