Försvarsmaktsövning Aurora 20 flyttas fram, försvarsmakten.se

Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövning Aurora 20, som var planerad att genomföras under maj. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-pandemin.
– Påfrestningarna på samhället är just nu stora. Därför är det självklart och naturligt att Försvarsmakten anpassar sin verksamhet, säger Johan Svensson som är Försvarsmaktens produktionschef.[…]

Att övningen inte kommer att genomföras i år innebär att ingen värnpliktig personal kallas in till repetitionsutbildning. Även Hemvärnets deltagande i övningen utgår för att Hemvärnet ska kunna fortsätta upprätthålla beredskap men också för att kunna ge stöd till samhället. Landets värnpliktiga är just nu i slutet av sin utbildning, därför kommer viss övningsverksamhet ändå att genomföras, men i betydligt mindre utsträckning.

– De värnpliktiga har gett oss – och Sverige – nästan ett år av sin tid och måste få avsluta utbildningen på ett bra sätt. Dels för sin personliga del, men framförallt för att de ska kunna bidra till försvaret av Sverige. Vi kommer återkomma med mer information om det, säger Johan Svensson. […]

När Aurora 20 kan genomföras är i nuläget inte klart:
– Nu fokuserar Försvarsmakten på stödet till samhället och att upprätthålla Sveriges beredskap och säkerhet, vilket är än viktigare när samhället är sårbart och utsatt för stor påfrestning, säger Johan Svensson. Läs pressmeddelande