Försvarsmaktens nya militärstrategiska doktrin, seminarium Folk och Försvar 20 april

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Datum och tid; 20 April 2016 (13:30 – 14:30)

I slutet av mars blev Försvarsmaktens nya militärstrategiska doktrin klar. Doktrinen inriktar hur militära maktmedel ska användas för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar. Försvarsmaktens militära strategi är formad med fyra utgångspunkter: en förändrad omvärld, en ny försvarspolitisk inriktning, tillgängliga resurser och hur ÖB avser att leda Försvarsmakten i fred, kris och krig. Doktrinen beskriver hur Sverige ska försvaras med tillgängliga resurser och är det vägledande dokument som ska påverka allt från Försvarsmaktens operativa planer till hur personalen ska utbildas.

Varmt välkommen till Folk och Försvar för att veta mer om innehållet i den nya doktrinen. Läs programmet