Försvarsmaktens krav på värnpliktiga måste vara relevanta, Rolf Engström före detta invasionsförsvarsofficer, Kristianstadsbladet

Som före detta officer i nästan 40 år, både inom armén, marinen, flygvapnet och Pliktverket, vill jag delge en del personliga synpunkter och erfarenheter med anledning av debatten om återinförandet av värnplikt.

Före och under kalla krigets dagar kunde Sverige mobilisera nästan 1 miljon soldater i olika förband. Alla visste sin och förbandets uppgift. Med den tidens mått mätt hade vi ett välutbildat, välmotiverat och fungerande försvar. Mobiliserings- och krigsplanläggning innebar att hela samhället var delaktigt.

Värnpliktsförsvaret innebar folklig förankring som skapade förutsättningar för rekrytering till hemvärn och frivilligorganisationer…

Uttagning bygger på uppfyllnad av de krav som FM (Försvarsmakten) ställer på respektive befattning samt motivation. Alla dessa kriterier vägs in för att ta ut den bäst lämpade. Kraven måste vara relevanta. Det går inte att ”beställa” 3 000 värnpliktiga med körkort om det bara finns 2 000 som har körkort ”där ute”…

FM utbildningsorganisation har ett stort ansvar att tillvarata de inryckandes förväntningar. De krav som ställs av FM inför mönstringen, får inte förändras av enskilda utbildningsbefäl. Alla inryckande har olika förutsättningar som måste accepteras. I annat fall får vi avgångar. Läs artikel