Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar, maavoimat.fi

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 ordnas 27.11.-4.12. 2017 i södra Finland. Målsättningen är att öva försvar av huvudstadsregionen och kusten tillsammans med andra myndigheter i en snabbt eskalerande situation.

Uusimaa 17 är en huvudkrigsövning i enlighet med försvarsmaktens verksamhetsplan som den här gången leds av armén. I övningen deltar beväringar, reservister och försvarsmaktens personal, sammanlagt omkring 9 000 personer. Övningstrupperna kommer från armén, marinen, flygvapnet, huvudstaben och huvudstaben underställda inrättningar samt gränsbevakningsväsendet. Också Polisen, Tullen, Strålsäkerhetscentralen, Trafiksäkerhetsverket, Nordsjö hamn och Helsingfors räddningsverk deltar i övningen.

– Vi måste kunna svara på snabbt eskalerande och komplexa hot genom smidigt samarbete tillsammans med försvarsmaktens olika aktörer och andra myndigheter. Stora övningar är nödvändiga för att testa och visa vår försvarsförmåga. Övningarna är en väsentlig del av vår förebyggande förmåga, konstaterar chefen för övningen, kommendören för armén, generalmajor Petri Hulkko. Läs pressmeddelande