Försvarsmakten hotar den svenska demokratin, doncollin.weebly.com

Sven-Olof Yrjö Collin

Igår, i storslagna annonser, på första sidan i Svenska Dagbladet, och därför dyra annonser, skriver Försvarsmakten att de ”försvarar mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer.”

Notera flaggan på bilden. Det är inte den svenska flaggan, den som representerar den landmassa som det är Försvarsmaktens uppgift att försvara, utan en politisk orientering avseende sexuellt likaberättigande.

Under vanliga tider skulle en sådan annons betraktas som ett angrepp på den svenska demokratin och Överbefälhavaren hade omedelbart blivit avskedad.

Ty, som Försvarsmakten själv skriver på sin hemsida: ”Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva.”

Försvarsmakten skall således inte stå bakom något annat värde än vår frihet att själva bestämma. Detta bestämmande görs ytterst genom den representativa demokratin och genom den mer folkliga demokratin, där yttrandefrihet och föreningsfrihet är i centrum. Men notera, dessa friheter är inte Försvarsmaktens, ty de skall blott försvara vår frihet att bestämma dessa själv. Läs artikel